sefageldiniz.com - Türkçe Forumunuz

Tam Görünüm: Regâib Kandili
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Regâib Kandili, dini literatürümüzde "üç aylar" olarak bilinen rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan feyizli bir maneviyat mevsimine girdiğimizin habercisidir.

Regâib, elde edilmesi arzu edilen değerleri demektir. Receb-i şerifin ilk cuma gecesi Regâib Kandili'dir. Recep ayının ilk Cuma gecesinde, yüce Allâh (c.c) kullarına bol bol rahmet ve mağfirette bulunduğu için bu adı almıştır. Bu geceye Regâib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbit ettikleri içindir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: Linki görmek için lütfen üye olunuz. üye olmak için buraya tıklayınız. "Receb'in ilk cuma gecesinden gafil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regaib ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Ka'be'de ve onun etrafında toplanır.
Cenâb-ı Hakk hallerine muttali' olur ve 'Ey meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz' buyurur.
Onlar da 'Ey Rabbimiz! Senden isteğimiz Receb ayında oruç tutalnalrı bağışlamandır.' derler. Allâhü Teâlâ 'Bağışladım' buyurur.

Bu gece, Hz. Amine'nin alemlere rahmet olan ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'e hamile olduğunu anladığı gece olmakla şeref kazanmıştır. Çünkü kainatın varlık sebebinin cihana teşrifi yaklaşmıştı. Hz. Adem (a.s)'dan itibaren asırlar boyu intikal eden nur-u Muhammedi, Hz. Abdullah'ın alnından Hz. amine'ye geçmişti. Kısa bir zaman sonra da asıl sahibini bulacaktı.

Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi gözden geçirmemiz için bulunmaz fırsatlardır. Milletimizin "kandil" olarak adlandırdığı bu geceler, yüreklerimizi ve geleceğimizi aydınlatan ışıklardır; kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, bir beşer olarak ilahi kudret karşısında acziyetimizin şuurunda olarak taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceği hazırlıklı olmanın bir vesilesidir.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek için uyanık olmaya, bu geceyi ibadet ve taatla ihya etmelidir.
Bu gece, Müslümanlar için tövbe etmenin, affın ve manevî arınmanın habercisi olan rahmet ve mağfiret mesimini üç aylara girdiğimizi müjdeleyen Regâib Kandili’dir.Üç aylar, mübarek gün ve geceler, Yüce Rabbimiz tarafından bizlere lütfedilen asla dönüş, manevî diriliş ve yükseliş fırsatlarıdır.

Üç ayların manevî iklimine girildiği müjdesini taşıyan Reğaib Kandili de Cenâb-ı Hak'ka yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkânıdır.

Bu gece Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı yeniden gözden geçirir, bu vesileyle olgun dindarlığın iman-ibadet-ahlâk bütünlüğünü sağlamaktan geçtiğini bir kez daha hatırlatırız; doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, kutsala saygının insanî erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek ahlâkımızı bu erdemlere donatma irademizi yenileriz.
Regâib Kandilinizi tebrik eder. bu gecenin Milletimizin ve İslâm âleminin birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allâh'tan niyaz ederiz.
Bu gece, Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani Regâib Kandili’dir. Bu gecede Allahü teâlâ, mümin kullarına ragîbetler, yani ihsanlar ve ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan duâ reddedilmez ve namaz, oruç, sadaka gibi ibâdetlere kat kat sevap verilir. Çok tevbe ve istiğfar etmeli, kazâya kalmış namazlarını, hemen kazâ etmeye başlamalıdır. Bir an evvel bu borçlardan kurtulmak için çalışmalıdır. Bu mübârek zamanlarda vadedilen sevaplara kavuşabilmek için, her şeyden önce itikadı düzeltmelidir. ilmihâl bilgilerini öğrenmeli ve yaşayışını bunlara uygun hâle getirmelidir.

Bu gece, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır.
Zünnûn-i Mısrî hazretleri buyurdu ki: “Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.”
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
Linki görmek için lütfen üye olunuz. üye olmak için buraya tıklayınız. Recep, Allahü teâlânın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.

Linki görmek için lütfen üye olunuz. üye olmak için buraya tıklayınız. Recep ayının ilk Cuma gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimseyi affetmez ve duâlarını kabul etmez: Fâiz alan veya veren, Müslümanları aşağı gören, anasına, babasına eziyet eden, karşı gelen çocuk, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı sanat edinenler, livata ve zina edenler, beş vakit namazı kılmayanlar.

(Bunlar, bu günahlardan vazgeçmedikçe, tevbe etmedikçe, duâları kabul olmaz. Ananın, babanın, kocanın, hiç kimsenin, dine uymayan emri dinlenilmez, yapılmaz.)
Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi Regâib Kandili'dir. Bu geceye Regâib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: Linki görmek için lütfen üye olunuz. üye olmak için buraya tıklayınız. “Receb’in ilk cuma gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Ka’be'de ve onun etrâfında toplanır.

Cenâb-ı Hak hâllerine muttali' olur ve ‘Ey meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz.’ buyurur.

Onlar da 'Ey Rabb’imiz! Senden isteğimiz Receb ayında oruç tutanları bağışlamandır.' derler. Allâhü Teâlâ “Bağışladım” buyurur.

Bu gece, Hz. Âmine’nin Âlemlere Rahmet olan âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e hâmile olduğunu anladığı gecedir.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifâde etmek için uyanık olmalı, bu geceyi ibâdet ve tâatla ihyâ etmelidir.
Sözlükte "Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regâib kelimesi, dinî literatürde "Bol sevap ve mükâfat, fazileli amel" manalarında kullanılmakta olup, hicrî takvime göre yedinci ay olan Recebin ilk perşembesini Cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Bu gecenin önemine işaret eden bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.s.); Linki görmek için lütfen üye olunuz. üye olmak için buraya tıklayınız. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan duâlar geri çevrilmez. Bunlar; Recebin ilk (Cuma) gecesi (Regâib gecesi), Şabanın ortasında bulunan gece (Berat gecesi), Cuma geceleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) buyurmaktadır. Diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Regâib kandillerinde de minarelere kandillerin asılması gelenek hâline gelmiştir.

Regâib gecesine özel yapılması gereken bir ibadet bulunmayıp, müm'minler bu geceyi Kur'ân-ı Kerim tilaveti, tövbe-istiğfar, namaz, duâ, zikir ve tesbihat ile değerlendirebilirler. Bu gece Allâh'a bağlılık ve kulluğun, aile bireyleri ve diğer insanlarla ilişkilerin gözden geçirilmesi, dargınlıkların giderilip gönüllerin alınması, hayır ve iyiliklerin arttırılması için bir fırsat olarak görülmelidir.
Referans Adresler