sefageldiniz.com - Türkçe Forumunuz

Tam Görünüm: El-Alîm
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Yüce Allâh'ın kendisini bize tanıttığı isimlerinden biri, her şeyi hakkıyla bilen anlamına gelen el-Alîm'dir.

"Biz her şeyi bilenleriz." (Enbiyâ, 21/81) buyuran Yüce Allâh, bilgisine konu olan şeylerden ayetlerde bize örnekler verir; O, insanların gizlediklerini, açığa vurduklarını (Âl-i İmrân, 3/167), imanlarını (Nisâ, 4/25), mü'minlerin düşmanlarını (Nisâ, 4/45), kendisine şükredenleri (En'am, 6/53), zalimleri (En'am, 6/50), yolundan sapanları, hidayete erenleri (En'am, 6/117), sınırı aşanları (En'am, 6/119), kalplerde olanları (Ahzâb, 33/51), insanların yaptıklarını (Baara, 2/283), söylenen sözleri (Mâide, 5/97) bilendir.

El-Alîm ismi celili dualarımızda yer bulmalıdır (Tâ-Hâ, 20/8). Nitekim Allâh Resûlü (s.a.s.), Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in, "Bana sabah ve akşam olduğunda okuyacağım bir dua öğret!" demesi üzerine ona içinde el-Alîm isminin geçtiği şu duayı öğretir: Linki görmek için lütfen üye olunuz. üye olmak için buraya tıklayınız. "Allâh'ım! Sen göklerin ve yerin yaratıcısısın, görünen görünmeyenibilirsin, her şeyin Rabbi, sahibi ve yöneticisisin, nefsimin şerrinden ve şeytanın şerrinden sana sığınırım." (Nesai, es-Sünenü'l Kübra, Nuût, 25)
Referans Adresler