sefageldiniz.com - Türkçe Forumunuz

Tam Görünüm: Vadesinde ödenmeyen bir borcun altın, dövize çevrilerek yeni vade belirlemek caiz mi?
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Vadesinde ödenmeyen bir borcun altın ya da dövize çevrilerek yeni bir vade belirlenmesi caiz midir?

Bir borçli, para veya mal borcunu vadesinde ödemekle yükümlüdür. Alı-verişten doğan borçlarda vade bağlayıcıdır. Ödünç (karz-ı hasen) borçlarında hanefilere göre vade bağlayıcı olmadığı için, alacaklı her zaman vadeyi kaldırarak borcun ödenmesini isteyebilir.

Vadesi gelen ödünç veya veresiye mal satışından doğan bir borcunu borçlu, sözleşmedik para cinsinden ödemekle yükümlüdür. Ancak borçlu bunları, alacaklının rızası bulunmak ve peşin olması şartıyla başka cins bir para veya malla da ödeyebilir.

Borç, karşılıklı rıza ile ödeme tarihindeki kur üzerinden altın veya dövize çevrildikten sonra alacaklı borçluya yeni bir vade de tanıyabilir.
Referans Adresler